Rapport cover - rapport 490

Overvaking av eutrofieringsvasskvalitet i Hordaland 2000

Rapportnummer: 490

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E. Bjørklund

Utgitt: 2001

Antall sider: 40

ISBN: 82-7658-336-9

Last ned rapport: 490.pdf (798,16 KB)