Rapport cover - rapport 483

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2000

Rapportnummer: 483

Forfatter(e): Kålås, S. & K. Urdal.

Utgitt: 2001

Antall sider: 44

ISBN: 82-7658-332-6

Last ned rapport: 483.pdf (307,02 KB)