Rapport cover - rapport 495

Potensialet for produksjon av settefisk laks i Flora kommune

Rapportnummer: 495

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E. Bjørklund

Utgitt: 2001

Antall sider: 34

ISBN: 82-7658-340-7

Last ned rapport: 495.pdf (1 006,84 KB)