Rapport cover - rapport 530

Prøvefiske i 21 forsuringspåvirkede lokaliteter med innlandsfisk i Hordaland høsten 2000

Rapportnummer: 530

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, G.H. Johnsen, T. Telnes & K. Urdal

Utgitt: 2001

Antall sider: 149

ISBN: 82-7658-357-1

Last ned rapport: 530.pdf (1,67 MB)