Rapport cover - rapport 524

Prøvefiske i 26 innsjøer i Hordaland høsten 1999

Rapportnummer: 524

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & G.H. Johnsen

Utgitt: 2001

Antall sider: 164

ISBN: 82-7658-353-9

Last ned rapport: 524.pdf (1,92 MB)