Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Solund for Rolf Olsen havbruk AS

Rapportnummer: 513

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

Utgitt: 2001

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig