Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Sund kommune for Coast Seafood AS

Rapportnummer: 518

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B. Tveranger

Utgitt: 2001

Antall sider: 37

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig