Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Varangerfjorden, Nesseby kommune for

Rapportnummer: 527

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

Utgitt: 2001

Antall sider: 34

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig