Rapporter

Rapporter utgitt i år 2002

Prøvefiske i 21 innsjøer i Hordaland høsten 2001

Rapportnummer: 616 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-393-8

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av Storavatn på Stord 2001, lokaliteten til Almås Fiskeoppdrett

Rapportnummer: 615 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E.Bjørklund

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Biologiske undersøkingar i Storelva i Arna i samband med utslepp frå Espeland vannrenseanlegg 25. september 2002

Rapportnummer: 614 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Kålås, S., G. H. Johnsen & K. Urdal.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MILJØ-ÅRSRAPPORT 2002 for Kvernsmolt AS

Rapportnummer: 611 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-undersøkelse av oppdrettslokalitet ved Åkre i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 610 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Børsheim, K., E. Brekke, B. Tveranger & G.H Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-undersøkelse av oppdrettslokalitet ved Turøy i Fjell kommune

Rapportnummer: 609 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Børsheim, K., E. Brekke, B. Tveranger & G.H Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar ved ny oppdrettslokalitet ved Høgsteinen, Varaldsøy i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 608 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar ved ny oppdrettslokalitet ved Klubben, Varaldsøy i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 607 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: -

Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 2001 og våren 2002

Rapportnummer: 606 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-390-3

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar ved ny oppdrettslokalitet ved Dronningvik, Varaldsøy i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 605 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: -

Prøvefiske i Storavatnet på Stord hausten 2002

Rapportnummer: 604 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Urdal, K. & G.H.Johnsen 2002

ISBN: 82-7658-388-1

Beskrivelse av Kongshavn på Vestre Bokn i Rogaland

Rapportnummer: 603 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E.Brekke 2002

ISBN: 82-7658-387-3

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av aktuell oppdrettslokalitet søraust for Trælsøy i Austevoll kommune

Rapportnummer: 602 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ny MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Bergetangen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 601 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-undersøkelse av oppdrettslokalitet ved Molneset i Etne kommune

Rapportnummer: 599 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Børsheim, K., E. Brekke, B. Tveranger & G.H Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-undersøkelse av oppdrettslokalitet ved Trætteosen i Askøy kommune

Rapportnummer: 598 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Børsheim, K., E. Brekke, B. Tveranger & G.H Johnsen

ISBN: -

Kombinert MOM-B og MOM-C-resipientundersøkelse av Salpevika,Tysnes kommune, sommeren 2002

Rapportnummer: 597 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H., E.Brekke & B.Tveranger 2002

ISBN: 82-7658-386-5

Konsekvensvurdering av en kortvarig senket vannstand på krepsebestanden i Moensvatnet

Rapportnummer: 596 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-385-7

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Hamnaklubben, Skånevik i Etne kommune

Rapportnummer: 595 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet ved Haverøy i Fjell kommune

Rapportnummer: 594 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i fire lakseførande elvar i Sogn & Fjordane hausten 2001

Rapportnummer: 593 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Hellen, B.A., S. Kålås, H. Sægrov, T. Telnes & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-383-0

Ikke
tilgjengelig

Forunderøkelse og strømmåling ved ny oppdrettslokalitet ved Djupevika i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 592 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Børsheim, K, B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Analysar av skjellprøvar frå fiske i elv og sjø i Sogn og Fjordane i 2001

Rapportnummer: 591 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-381-4

Fiskeundersøkingar i Suldalsvatnet i 2001

Rapportnummer: 590 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Sægrov, H. & T. Telnes

ISBN: 82-7658-380-6

Strømmålinger samt kombinert MOM B og MOM C-resipientundersøkelse av Kassosen, Bømlo kommune, våren 2002

Rapportnummer: 589 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.Tveranger 2002

ISBN: 82-7658-379-2

Ungfiskundersøking i Granvinselva og Steinsdalselva hausten 2001

Rapportnummer: 588 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 82-7658-378-4

Ikke
tilgjengelig

Utslipp av borevann i Biskopsvatnet; effekter på fisk, bunndyr og vannkvalitet

Rapportnummer: 587 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Hellen, B.A., K. Urdal & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ein ny lokalitet ved Djupevika i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 585 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Gjengo i Austevoll kommune

Rapportnummer: 584 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Tilstand i ferskvanns- og marine resipienter i Fjell kommune. Status for perioden 1997-2001

Rapportnummer: 583 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G,H.Johnsen

ISBN: 82-7658-377-6

Fiskeundersøkingar i Uskedalselva hausten 2001

Rapportnummer: 582 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Kålås, S., H. Sægrov & T. Telnes

ISBN: 82-7658-376-8

Fiskeundersøkingar i Jondalselva hausten 2001

Rapportnummer: 581 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Kålås, S., B.A.Hellen, H. Sægrov & K. Urdal

ISBN: 82-7658-374-1

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Stord Laks AS Smoltanlegg Krækjen

Rapportnummer: 578 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet ved Kalhag, Idse i Strand kommune

Rapportnummer: 577 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Miljøvurdering av utslipp fra notvasker/notimpregnering på Serklau på Moster, Bømlo kommune

Rapportnummer: 576 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-384-9

Ikke
tilgjengelig

Førehandsvurdering av oppdrettslokalitet ved Nordøy i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 575 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Brekke, E., N. Skjegstad, B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Bogen/Rostøy i Austevoll kommune

Rapportnummer: 574 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Skjegstad, N., B. Tveranger, E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Ospøy i Austevoll kommune

Rapportnummer: 573 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Skjegstad, N., B. Tveranger, E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet ved Svåsand i Hardangerfjorden i Jondal kommune

Rapportnummer: 572 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet ved Melen i Hardangerfjorden i Jondal kommune

Rapportnummer: 571 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av Kvitebergsvatnet i Kvinnherad kommune 2001

Rapportnummer: 570 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E. Bjørklund

ISBN: -

Resipientvurdering av Austre Storebøvågen, Austevoll kommune, høsten 2001

Rapportnummer: 569 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H., E.Brekke & B.Tveranger 2002

ISBN: 82-7658-373-3

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Grøningen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 568 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Skjegstad, N., B. Tveranger, E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Konsekvensvurdering av omsøkt utslipp fra Berendsen Tekstil Service på vannkvalitet og vannlevende organismer i Evangervatnet / Vossovassdraget

Rapportnummer: 567 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H.Johnsen 2002 Ikke Offentlig.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Fedje kommune

Rapportnummer: 566 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet nord for Skjerholmen i Sund kommune

Rapportnummer: 565 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B., N. Skjegstad, E. Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Trælsøy i Austevoll kommune

Rapportnummer: 564 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Skjegstad, N., B. Tveranger, E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Laugarøy i Austevoll kommune

Rapportnummer: 563 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Skjegstad, N., B. Tveranger, E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2001

Rapportnummer: 562 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H., A.E.Bjørklund & E. Brekke

ISBN: 82-7658-372-5

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Kamsøy i Austevoll kommune

Rapportnummer: 561 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Skjegstad, N., B. Tveranger, E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Aurland og Flåm, årsrapport for 2001

Rapportnummer: 560 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Hellen, B.A., H. Sægrov, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-371-7

Ikke
tilgjengelig

Ny grense elv/sjø i Osenelva, Flora kommune. Konsekvensar for laks og sjøaure

Rapportnummer: 559 Utgitt: 2002

Forfatter(e): H. Sægrov & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Bergetangen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 558 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Skjegstad, N., B. Tveranger, E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Gulen kommune for Rolf Olsen havbruk AS

Rapportnummer: 556 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Stolt Sea Farm AS, Kvingo i Masfjorden

Rapportnummer: 555 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H, S. Kålås, T.Telnes & B. Tveranger

ISBN: 82-7658-370-9

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2001

Rapportnummer: 554 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen G.H & A.E.. Bjørklund

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Jordal i Lindås kommune

Rapportnummer: 553 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E.Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Myking i Lindås kommune

Rapportnummer: 552 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E.Brekke

ISBN: -

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 2001

Rapportnummer: 551 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-369-5

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Ramsvik i Lindås kommune

Rapportnummer: 550 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E.Brekke

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Blåsjø i 2001

Rapportnummer: 549 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Sægrov, H. & S. Kålås

ISBN: 82-7658-368-7

Fiskeundersøkingar i innsjø “K.1014″ ved Oddatjørndammen

Rapportnummer: 548 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Kålås, S. & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-367-9

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2001

Rapportnummer: 547 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Urdal, K., B.A. Hellen, S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-366-0

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Bogno i Bognestraumen i Radøy kommune

Rapportnummer: 546 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E.Brekke

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Bjølve Bruk AS avdeling Onarheim (reg.nr. H/T 01) med fiskebiologiske undersøkelser i Onarheimsvassdraget på Tysnes

Rapportnummer: 544 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen, S. Kålås & E. Brekke

ISBN: 82-7658-364-4

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar for A/L Nordsjø ved Stokkavika i Bømlo kommune

Rapportnummer: 543 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar for Bremnes Fryseri AS ved Holevika i Bømlo kommune

Rapportnummer: 542 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Svåsand i Hardangerfjorden i Jondal kommune

Rapportnummer: 541 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Askøy kommune

Rapportnummer: 540 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Melen i Hardangerfjorden i Jondal kommune

Rapportnummer: 539 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i åtte innsjøer i forbindelse med bygging av nye Bjølvo Kraftverk

Rapportnummer: 537 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Hellen. B. A., Kålås, S. & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-363-3

Biologisk delplan for Nausta

Rapportnummer: 536 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-362-8

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2001

Rapportnummer: 535 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Kålås, S. & K. Urdal

ISBN: 82-7658-360-1

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Laksefjorden, Lebesby kommune for

Rapportnummer: 534 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Sandsmolt AS i Skålevik på Bømlo

Rapportnummer: 533 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Eidesvik Settefiskanlegg AS på Bømlo

Rapportnummer: 532 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Tveranger, B & G.H. Johnsen

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser i Bogevassdraget i forbindelse med reguleringsplaner

Rapportnummer: 531 Utgitt: 2002

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A.Hellen & K.Urdal

ISBN: 82-7658-359-8