Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2001

Rapportnummer: 554

Forfatter(e): Johnsen G.H & A.E.. Bjørklund

Utgitt: 2002

Antall sider: 27

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig