Rapport cover - rapport 531

Fiskebiologiske undersøkelser i Bogevassdraget i forbindelse med reguleringsplaner

Rapportnummer: 531

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A.Hellen & K.Urdal

Utgitt: 2002

Antall sider: 21

ISBN: 82-7658-359-8

Last ned rapport: 531.pdf (721,11 KB)