Rapport cover - rapport 537

Fiskeundersøkelser i åtte innsjøer i forbindelse med bygging av nye Bjølvo Kraftverk

Rapportnummer: 537

Forfatter(e): Hellen. B. A., Kålås, S. & H. Sægrov

Utgitt: 2002

Antall sider: 39

ISBN: 82-7658-363-3

Last ned rapport: 537.pdf (307,96 KB)