Rapport cover - rapport 593

Fiskeundersøkingar i fire lakseførande elvar i Sogn & Fjordane hausten 2001

Rapportnummer: 593

Forfatter(e): Hellen, B.A., S. Kålås, H. Sægrov, T. Telnes & K. Urdal.

Utgitt: 2002

Antall sider: 49

ISBN: 82-7658-383-0

Last ned rapport: 593.pdf (903,07 KB)