Grunnlagsbeskrivelse av Storavatnet i Stord, med nedbørfeltbeskrivelse, miljøkvalitet og forslag til miljømål. Til Stord kommunes Vassbruksplan for Storavatnet

Rapportnummer: 538

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2002 Ikke Offentlig

Utgitt: 2002

Antall sider: -

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig