Konsekvensvurdering av omsøkt utslipp fra Berendsen Tekstil Service på vannkvalitet og vannlevende organismer i Evangervatnet / Vossovassdraget

Rapportnummer: 567

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H.Johnsen 2002 Ikke Offentlig.

Utgitt: 2002

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig