Miljøvurdering av oppdrettslokalitet nord for Skjerholmen i Sund kommune

Rapportnummer: 565

Forfatter(e): Tveranger, B., N. Skjegstad, E. Brekke & G.H. Johnsen

Utgitt: 2002

Antall sider: 36

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig