Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Myking i Lindås kommune

Rapportnummer: 552

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E.Brekke

Utgitt: 2002

Antall sider: 31

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig