Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Svåsand i Hardangerfjorden i Jondal kommune

Rapportnummer: 541

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

Utgitt: 2002

Antall sider: 38

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig