Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Gjengo i Austevoll kommune

Rapportnummer: 584

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

Utgitt: 2002

Antall sider: 33

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig