Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Kamsøy i Austevoll kommune

Rapportnummer: 561

Forfatter(e): Skjegstad, N., B. Tveranger, E. Brekke & G. H. Johnsen

Utgitt: 2002

Antall sider: 32

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig