Rapport cover - rapport 535

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2001

Rapportnummer: 535

Forfatter(e): Kålås, S. & K. Urdal

Utgitt: 2002

Antall sider: 43

ISBN: 82-7658-360-1

Last ned rapport: 535.pdf (471,23 KB)