Utslipp av borevann i Biskopsvatnet; effekter på fisk, bunndyr og vannkvalitet

Rapportnummer: 587

Forfatter(e): Hellen, B.A., K. Urdal & G.H. Johnsen

Utgitt: 2002

Antall sider: 8

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig