Vurdering av aktuell oppdrettslokalitet søraust for Trælsøy i Austevoll kommune

Rapportnummer: 602

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

Utgitt: 2002

Antall sider: 16

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig