Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Gulen kommune for Rolf Olsen havbruk AS

Rapportnummer: 556

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

Utgitt: 2002

Antall sider: 39

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig