Rapporter

Rapporter utgitt i år 2003

Ikke
tilgjengelig

Veileder for foreløpig identifisering og utpeking av av Sterkt Modifiserte kystvann- Forekomster (SMVF) i Norge. Vassdrag

Rapportnummer: 812 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Glover, B. (Nvk), G.H. Johnsen & E. Børset (Nvk)

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg. Veileder for foreløpig identifisering og utpeking av av Sterkt Modifiserte kystvann- Forekomster (SMVF) i Norge. Vassdrag

Rapportnummer: 811 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Glover, B. (Nvk), G.H. Johnsen & E. Børset (Nvk)

ISBN: -

Fisk, bunndyr og vannkvalitet i 35 lokaliteter i Sogn og Fjordane høsten 2003

Rapportnummer: 678 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Hellen, B.A, E. Brekke & S. Kålås

ISBN: 82-7658-233-8

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av temperatur og vannkvalitet i “nedre del” av Henangervatnet i Fusa 2003

Rapportnummer: 675 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: -

Undersøkelse av Kolavatnet, Eikhammervatnet og Bosvatnet i Fjellvassdraget i 2003

Rapportnummer: 674 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-230-3

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby

Rapportnummer: 673 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-228-1

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Lønningdal i Os kommune

Rapportnummer: 672 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Rødsteinskjæra i Os kommune

Rapportnummer: 671 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Undersøkelser av tre marine resipienter i Fjell kommune 2003

Rapportnummer: 670 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: 82-7658-227-3

Ikke
tilgjengelig

Strømmålinger ved EWOS Innovation sitt anlegg Aldalen i Os kommune

Rapportnummer: 669 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: -

Ungfiskundersøking i Uskedalselva 2002

Rapportnummer: 668 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-undersøkelse av oppdrettslokalitet ved Varakjelen i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 667 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Utslipp av borevann i Tya; effekter på fisk, bunndyr og vannkvalitet

Rapportnummer: 666 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Figgjo i Rogaland hausten 2002

Rapportnummer: 665 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Kålås, S., B. A. Hellen Og G. H. Johnsen.

ISBN: 82-7658-226-5

Fiskeundersøkingar i Storevatnet og Andvikelva hausten 2002

Rapportnummer: 664 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Kålås, S. Og K. Urdal.

ISBN: 82-7658-225-7

Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 2002 og våren 2003

Rapportnummer: 663 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 82-7658-224-9

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 2003

Rapportnummer: 662 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Bjørklund, A. E.

ISBN: 82-7658-223-0

Straummålingar ved Matløysa i Fitjar kommune

Rapportnummer: 661 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-222-2

Ikke
tilgjengelig

Strømmålinger samt MOM C-resipientundersøkelse av Lundevika, våren 2003

Rapportnummer: 660 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av aktuell oppdrettslokalitet sør for Færøy i Fitjar kommune

Rapportnummer: 659 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-221-4

Kombinert MOM B- og MOM C -undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Lunnøy og i tilhørende resipient i Austevoll kommune

Rapportnummer: 658 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-220-6

Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Hordaland i 2002

Rapportnummer: 657 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-219-2

Prøvefiske i 12 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2002

Rapportnummer: 656 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, S. Kålås & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-218-4

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane i mars 2003

Rapportnummer: 655 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Hellen, B.A., K. Urdal & H. Sægrov.

ISBN: 82-7658-217-6

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av aktuell oppdrettslokalitet ved Ternholmen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 654 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Sauaneset i Austevoll kommune

Rapportnummer: 653 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Vurdering av utslipp fra omsøkt anlegg for oppdrett av røye ved Eide i Olden

Rapportnummer: 652 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 82-7658-216-8

Ikke
tilgjengelig

Oppfølgjande fiskeundersøking i Storelva våren 2003 etter utslepp frå Espeland vannrenseanlegg hausten 2002

Rapportnummer: 651 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Kålås, S. & K. Urdal.

ISBN: -

Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2002

Rapportnummer: 650 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-214-1

Fiskeundersøkelser i 16 innsjøer i Hordaland høsten 2002

Rapportnummer: 649 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-213-3

Ikke
tilgjengelig

Ny MOM B-undersøkelse av oppdrettslokalitet ved Åkre i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 648 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke, & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet i Skorpeosen i Fjell kommune

Rapportnummer: 647 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ny MOM B-undersøkelse av oppdrettslokalitet ved Trætteosen i Askøy kommune

Rapportnummer: 646 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Undersøkelser av marine resipienter i Kvinnherad kommune høsten 2002, med forslag til revisjon av Hovedplan avløp

Rapportnummer: 645 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Brekke, E., B.Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-212-5

Ikke
tilgjengelig

MOM C-resipientundersøkelse av Ulvesundet, vinteren 2003

Rapportnummer: 644 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger B., E. Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Miljømål og grunnlag for lokal forskrift for separate avløpsanlegg i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 643 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-211-7

Ikke
tilgjengelig

Eco Farm Recirculating Aquacultural Systems, a new fish farming concept. Results from the first test production at Rognaldsvåg 2001-2002

Rapportnummer: 642 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Johnsen, G.H., A. Gravdal, O-H. Rognsøy & S.Willoughby

ISBN: 82-7658-210-9

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Naveide i Austevoll kommune

Rapportnummer: 641 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-209-5

Straummålingar ved omsøkt oppdrettslokalitet ved Brøringane i Radøy kommune

Rapportnummer: 640 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger B. & G.H. Johnsen 2003

ISBN: 82-7658-208-7

Ikke
tilgjengelig

Strømmålinger samt kombinert MOM B- og MOM C-resipientundersøkelse av Ljonesvågen, vinteren 2003

Rapportnummer: 639 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger B. & G.H. Johnsen 2003

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av aktuell oppdrettslokalitet ved Saltkjerholmane i Austevoll kommune

Rapportnummer: 638 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny oppdrettslokalitet ved Heldal i Osterfjorden i Osterøy kommune

Rapportnummer: 636 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Aqua Farms Herand AS

Rapportnummer: 635 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen, S. Kålås K. Urdal

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i tre lakseførande elvar i Sogn & Fjordane hausten 2002

Rapportnummer: 634 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Hellen, B.A., S. Kålås, H. Sægrov & K. Urdal

ISBN: 82-7658-206-0

Ikke
tilgjengelig

Strømmålinger samt kombinert MOM B- og MOM C-resipientundersøkelse av Hjelmåsvågen, Lindås kommune, høsten 2002

Rapportnummer: 632 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger B. & G.H. Johnsen 2003

ISBN: 82-7658-205-2

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2002

Rapportnummer: 631 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Kålås, S, & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-203-6

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 2002

Rapportnummer: 630 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-202-8

Kombinert MOM B og MOM C -undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Jibbersholmane og resipienten i Hoplandsosen i Radøy kommune

Rapportnummer: 629 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Børsheim, K., B. Tveranger, G.H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: 82-7658-204-4

Overvaking av eutrofieringsvasskvalitet i Hordaland 2002

Rapportnummer: 628 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-200-1

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2002

Rapportnummer: 627 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Urdal, K., S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-399-7

Fiskeundersøkingar i Aurland og Flåm, årsrapport for 2002

Rapportnummer: 626 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Hellen, B.A., H. Sægrov, S. Kålås & K. Urdal 2003

ISBN: -

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2002

Rapportnummer: 625 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E.Brekke

ISBN: 82-7658-398-9

Overvåking av Stendavatnet i Kalandsvassdraget og Liavatnet i Midtbygdavassdraget i 2002

Rapportnummer: 624 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & Kålås, S.

ISBN: 82-7658-396-2

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Konsekvensutredning vedrørende tilleggsoverføringer til Evanger kraftverk. Overføring av Tverrelva med flere. Fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 621 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A.Hellen & S.Kålås

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Ljones Fisk AS i Kvam kommune

Rapportnummer: 620 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.Tveranger

ISBN: -

Tilstandsbeskrivelse og tiltaksplan for Samnangervassdraget

Rapportnummer: 619 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Johnsen, G.H., K. Mork (Nvk), S. Kålås & K. Urdal 2003

ISBN: 82-7658-395-4

Fiskeundersøkingar i Eidselva 1999-2001

Rapportnummer: 618 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Urdal, K., B.A.Hellen, S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-397-0

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Blom i Sørfjorden i Osterøy kommune

Rapportnummer: 617 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Børsheim, K, B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Vannkvalitetstilstand i Nausta i 1999-2002

Rapportnummer: 613 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-391-1

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Lindås Fiskeoppdrett AS på Nesfossen

Rapportnummer: 612 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Tveranger, B., K. Børsheim & G.H. Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Hornindalsvatnet i 2001

Rapportnummer: 600 Utgitt: 2003

Forfatter(e): Sægrov, H., T. Telnes & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-382-2