Dokumentasjonsvedlegg. Veileder for foreløpig identifisering og utpeking av av Sterkt Modifiserte kystvann- Forekomster (SMVF) i Norge. Vassdrag

Rapportnummer: 811

Forfatter(e): Glover, B. (Nvk), G.H. Johnsen & E. Børset (Nvk)

Utgitt: 2003

Antall sider: 50

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig