Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2002

Rapportnummer: 633

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2003

Antall sider: 24

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig