Rapport cover - rapport 678

Fisk, bunndyr og vannkvalitet i 35 lokaliteter i Sogn og Fjordane høsten 2003

Rapportnummer: 678

Forfatter(e): Hellen, B.A, E. Brekke & S. Kålås

Utgitt: 2003

Antall sider: 22

ISBN: 82-7658-233-8

Last ned rapport: 678.pdf (420,97 KB)