Rapport cover - rapport 649

Fiskeundersøkelser i 16 innsjøer i Hordaland høsten 2002

Rapportnummer: 649

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & G.H. Johnsen

Utgitt: 2003

Antall sider: 72

ISBN: 82-7658-213-3

Last ned rapport: 649.pdf (1,45 MB)