Rapport cover - rapport 658

Kombinert MOM B- og MOM C -undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Lunnøy og i tilhørende resipient i Austevoll kommune

Rapportnummer: 658

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

Utgitt: 2003

Antall sider: 34

ISBN: 82-7658-220-6

Last ned rapport: 658.pdf (895,76 KB)