Konsekvensutredning vedrørende tilleggsoverføringer til Evanger kraftverk. Beinhelleren pumpe med overføringer. Forventede konsekvenser og mulige avbøtende tiltak for Nesheimvatnet naturreservat

Rapportnummer: 623

Forfatter(e): Mork, K. (Nvk) & G.H. Johnsen

Utgitt: 2003

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig