Oppfølgjande fiskeundersøking i Storelva våren 2003 etter utslepp frå Espeland vannrenseanlegg hausten 2002

Rapportnummer: 651

Forfatter(e): Kålås, S. & K. Urdal.

Utgitt: 2003

Antall sider: 15

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig