Rapport cover - rapport 631

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2002

Rapportnummer: 631

Forfatter(e): Kålås, S, & K. Urdal.

Utgitt: 2003

Antall sider: 39

ISBN: 82-7658-203-6

Last ned rapport: 631.pdf (452,33 KB)