Rapport cover - rapport 656

Prøvefiske i 12 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2002

Rapportnummer: 656

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, S. Kålås & G.H. Johnsen

Utgitt: 2003

Antall sider: 87

ISBN: 82-7658-218-4

Last ned rapport: 656.pdf (1,18 MB)