Vurdering av aktuell oppdrettslokalitet sør for Færøy i Fitjar kommune

Rapportnummer: 659

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

Utgitt: 2003

Antall sider: 31

ISBN: 82-7658-221-4

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig