Vurdering av aktuell oppdrettslokalitet ved Saltkjerholmane i Austevoll kommune

Rapportnummer: 638

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

Utgitt: 2003

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig