Rapport cover - rapport 679

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om to nye lokalitetar samt søknad om utviding av to lokalitetar for oppdrett av laks og aure for EWOS Innovation AS i Os og Fusa kommune

Rapportnummer: 679

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2004

Antall sider: 30

ISBN: -

Last ned rapport: 679.pdf (601,89 KB)