Rapport cover - rapport 735

Kombinert MOM B- og MOM C-undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Kjeppevikholmen og resipienten i Herdlefjorden i Meland kommune

Rapportnummer: 735

Forfatter(e): Tveranger, B., & G. H. Johnsen

Utgitt: 2004

Antall sider: 40

ISBN: 82-7658-250-8

Last ned rapport: 735.pdf (510,30 KB)