Rapport cover - rapport 762

Laks og aure i Gloppenelva. Bestandsutvikling, beskatning, rekruttering og kultivering i perioden

Rapportnummer: 762

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal.

Utgitt: 2004

Antall sider: 58

ISBN: 82-7658-267-2

Last ned rapport: 762.pdf (406,52 KB)