MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kjeholmen i Austevoll i 2004

Rapportnummer: 704

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

Utgitt: 2004

Antall sider: 24

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig