Rapport cover - rapport 760

Ny vei Voss –– Vik: Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold

Rapportnummer: 760

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. A. Hellen

Utgitt: 2004

Antall sider: 30

ISBN: 82-7658-265-6

Last ned rapport: 760.pdf (572,20 KB)