Rapport cover - rapport 761

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2004

Rapportnummer: 761

Forfatter(e): Kålås, S, & K. Urdal.

Utgitt: 2004

Antall sider: 40

ISBN: 82-7658-410-1

Last ned rapport: 761.pdf (218,15 KB)