PRB Study on the Suldal River Basin, Norway. Characterisation of Water Bodies – PRB Phase 1a-report. Sluttrapport 11.mai 2004

Rapportnummer: 809

Forfatter(e): Glover, B. (Nvk), G.H. Johnsen, M.Vidnes (Nvk) & S.Tvedten (Asplan/viak)

Utgitt: 2004

Antall sider: 56

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig