Prøvefiske i Storavatnet og resipientvurdering i Naustbukta for Stolt Sea Farm sitt settefiskanlegg NT/Nr 006 Naustbukta

Rapportnummer: 580

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A.Hellen, T.Telnes & E.Brekke

Utgitt: 2004

Antall sider: 26

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig