Rapport cover - rapport 742

Resipientundersøkelse i Helgøysundet utenfor Purkehola avfallsdeponi i Flora kommune april 2004

Rapportnummer: 742

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Tveranger

Utgitt: 2004

Antall sider: 27

ISBN: 82-7658-253-2

Last ned rapport: 742.pdf (981,19 KB)