Straummålingar og botngransking av ny oppdrettslokalitet aust for Hesbygrunnen og lokalitetsklassifisering av justert anleggsplassering mellom Hopsneset og Haukåsen i Finnøy kommune

Rapportnummer: 723

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G.H. Johnsen

Utgitt: 2004

Antall sider: 41

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig