Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Gjengo i Austevoll kommune

Rapportnummer: 724

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

Utgitt: 2004

Antall sider: 36

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig