Rapport cover - rapport 772

Vekst i elv og sjø for laks som vart fanga i Suldalslågen i peridoen 1979 – 2003

Rapportnummer: 772

Forfatter(e): Sægrov, H., K. Urdal, H. Pavels & S.J. Saltveit

Utgitt: 2004

Antall sider: 15

ISBN: 82-7658-404-7

Last ned rapport: 772.pdf (122,31 KB)