Rapporter

Rapporter utgitt i år 2005

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2004

Rapportnummer: 870 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Hellen, B.A., S. Kålås, H. Sægrov & K. Urdal

ISBN: 82-7658-457-8

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Ny MOM-B gransking hausten 2005 ved lokaliteten Hamre i Osterøy kommune

Rapportnummer: 868 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ny MOM-B gransking hausten 2005 ved lokaliteten Kvamme i Osterøy kommune

Rapportnummer: 867 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten i Stokkavika i Bømlo kommune

Rapportnummer: 866 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten nord for Store Noppeholmen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 865 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling, lokalitetsklassifisering og enkel botngransking på lokaliteten Grasholmen i Radøy

Rapportnummer: 864 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Saltkjelen i Jondal hausten 2005

Rapportnummer: 863 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hessvik i Kvinnherad hausten 2005

Rapportnummer: 862 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Sanitærbakteriologisk undersøkelse av Jordalsvassdraget i 2005

Rapportnummer: 861 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-455-1

Småbåthavn i Gitlevåg, Lyngdal kommune. Vurdering av næringsinteresser og biologisk mangfold

Rapportnummer: 860 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-454-3

Kristiansund kommune. Miljøundersøkelser i sjøområdene. Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2005

Rapportnummer: 859 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Tveranger

ISBN: 82-7658-453-5

Kombinert MOM B og MOM C-resipientundersøkelse av Salpevika, Tysnes kommune, sommeren 2005

Rapportnummer: 858 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., G. H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: 82-7658-452-7

Hydrologiske undersøkelser i Bolstadfjorden våren 2005

Rapportnummer: 857 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen, S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-451-9

Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003

Rapportnummer: 856 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Hellen, B. A., S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-450-0

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland og Hordaland sommaren 2005

Rapportnummer: 855 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Kålås, S, & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-449-7

Konsekvensutredning for Havsul 4, Eide og Averøy kommune. Tema: Fiskeri- og havbruksnæring

Rapportnummer: 854 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-448-9

Konsekvensutredning for Havsul 2, Giske og Haram kommuner. Tema: Fiskeri- og havbruksnæring

Rapportnummer: 853 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-447-0

Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune. Tema: Fiskeri- og havbruksnæring

Rapportnummer: 852 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-446-2

Konsekvensutredning for Havsul 4, Eide og Averøy kommune. Tema: Marin flora og fauna

Rapportnummer: 851 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-445-4

Konsekvensutredning for Havsul 2, Giske og Haram kommuner. Tema: Marin flora og fauna

Rapportnummer: 850 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-444-6

Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune. Tema: Marin flora og fauna

Rapportnummer: 849 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-443-8

Resipientundersøkelse av Austre Storebøvågen, Austevoll kommune, sommeren 2005

Rapportnummer: 848 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., G. H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: 82-7658-441-1

Parasitter i råvann; Cryptosporidium parvum og Giardia lamblia. Status i Norge, 2005

Rapportnummer: 847 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Bjørklund, A.E & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-440-3

Vurdering av klausulering ved Kørelen vassverk

Rapportnummer: 845 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Bjørklund, A.E & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-438-1

Ikke
tilgjengelig

 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Brandaskutsa i Kvinnherad

Rapportnummer: 844 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B.,  E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinnherad

Rapportnummer: 843 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B.,  E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

 Resipientundersøkelse ved Eide fyllplass i Fjell kommune 2005

Rapportnummer: 842 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & O.Soldal (Icg)

ISBN: 82-7658-437-3

Ikke
tilgjengelig

 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Giljeholmen i Fjell kommune

Rapportnummer: 841 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

 MOM B-gransking av oppdrettslokalitetane Oltesvik og Gråtnes i Gjesdal kommune

Rapportnummer: 840 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

 Storefoss kraftverk i Øystre Slidre kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 839 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & T.E.Brandrud

ISBN: 82-7658-436-5

 Maurstad kraftverk, Vågsøy kommune – Konsekvensutgreiing

Rapportnummer: 838 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Kålås, S., B. Moe & G. H. Johnsen

ISBN: 827658-435-7

Ikke
tilgjengelig

 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skavhella i Os

Rapportnummer: 837 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

 Straummåling, lokalitetsklassifisering og enkel botngransking av lokaliteten Nesosen i Bømlo

Rapportnummer: 836 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

 Imsland Kraftverk. Kartlegging av biologisk mangfold

Rapportnummer: 835 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S. Kålås

ISBN: 82-7658-434-9

 Valen Kraftverk AS. Kartlegging av biologisk mangfold

Rapportnummer: 834 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.Moe

ISBN: 82-7658-433-0

Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet

Rapportnummer: 833 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-432-2

Undersøkingar av ungfisk, botndyr og vasskvalitet i Romarheimselva i 2004

Rapportnummer: 832 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Kålås, S., K. Urdal & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-431-4

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Midvikøy i Sveio kommune

Rapportnummer: 831 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Kvalen, sørvest for Finnøy

Rapportnummer: 830 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Melingsvågen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 829 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Langholmen, sør for Talgje i Finnøy kommune

Rapportnummer: 828 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Variasjon i andel smålaks i Suldalslsågen samanlikna med andre storlaksbestandar

Rapportnummer: 827 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-430-6

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Indre Slettavikneset i Sandnes kommune

Rapportnummer: 826 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Hessvik i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 825 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Urdavik i Jondal kommune

Rapportnummer: 824 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Saltkjelen i Jondal kommune

Rapportnummer: 823 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2004

Rapportnummer: 822 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-429-2

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Tittelsnes i Sveio kommune

Rapportnummer: 821 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Låva i Finnøy kommune

Rapportnummer: 820 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Prestholmane (Talgje) i Finnøy kommune

Rapportnummer: 819 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 2004

Rapportnummer: 818 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-428-4

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Åsholmen (Sæverudsøy) i Bømlo kommune

Rapportnummer: 817 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet søraust for Gulholmen i Os kommune

Rapportnummer: 816 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet i Blodteigvik i Etne kommune

Rapportnummer: 815 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Holevik i Bømlo kommune

Rapportnummer: 814 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Spissøy i Bømlo kommune

Rapportnummer: 813 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

EUs vanndirektiv . Foreløpig identifisering av Sterkt Modifiserte kystvann- Forekomster (SMVF) i Norge

Rapportnummer: 805 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Alvsvåg, J. (Hi), G.H. Johnsen, E. Børset (Nvk), P. Høberg (Nvk), F.E. Moy (Niva) & T. Johnsen (Niva)

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Rammedirektivet for vann – Karakterisering av region vest/sør høsten 2004. Sluttrapport

Rapportnummer: 804 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Glover, B. (Nvk), G.H. Johnsen, M.Vidnes (Nvk), A.E. Bjørklund & A. Wyspianska

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Evaluering av kriterier for foreløpig identifisering av SMVF

Rapportnummer: 803 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H., E. Børset (Nvk), Alvsvåg, J. (Hi) & P. Høberg (Nvk)

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Hillesøy i Bømlo kommune

Rapportnummer: 802 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Svåsand i Jondal kommune

Rapportnummer: 801 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Breivik S i Bømlo kommune

Rapportnummer: 799 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Prøvefiske i 8 innsjøer i Sogn og Fjordane august 2004

Rapportnummer: 798 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, S. Kålås & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-427-6

Forundersøkelser ved utfylling av steinmasser i sjø på Husnes Industriområde

Rapportnummer: 797 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-426-8

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Aust for Aga i Bømlo kommune

Rapportnummer: 796 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Lyklingholmen N i Bømlo kommune

Rapportnummer: 795 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Selvågneset i Bømlo kommune

Rapportnummer: 794 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i ni innsjøer i Hordaland høsten 2004

Rapportnummer: 793 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Hellen, B.A. & E. Brekke

ISBN: 82-7658-424-1

Ikke
tilgjengelig

Strømmålinger langs gassledning mellom Rennesøy og Talgje og mellom Talgje og Finnøy i Rogaland

Rapportnummer: 792 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfalls- og gjenvinningsanlegg, miljørapport 2004

Rapportnummer: 791 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-423-3

Ikke
tilgjengelig

Ny MOM B-gransking av oppdrettslokalitetane Hondskår og Hisdal i Kvinnherad

Rapportnummer: 790 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Smalskard i Finnøy kommune

Rapportnummer: 789 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Nautvika i Finnøy kommune

Rapportnummer: 788 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Skartveitvågen i Finnøy kommune

Rapportnummer: 787 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Giardia lamblia-epidemien i Bergen høsten 2004. Parasitten, vannverkene i Bergen, epidemien og jakten på kilden

Rapportnummer: 786 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H., A.Seim & A.M.Gjesdal

ISBN: 82-7658-421-7

Fiskeundersøkingar i Aurland og Flåm, årsrapport for 2004

Rapportnummer: 785 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Hellen, B.A., H. Sægrov, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-420-9

MOM C-resipientundersøkelse av Søre Langøyosen i Fjell kommune

Rapportnummer: 784 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-419-5

Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i september 2004 og januar 2005

Rapportnummer: 783 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 82-7658-418-7

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2005

Rapportnummer: 782 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-417-9

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokalitet ved Saltkjerholmane i Austevoll kommune

Rapportnummer: 781 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Resipientundersøkelse utenfor Sakseidvågen avfallsdeponi i Bømlo kommune 2004

Rapportnummer: 780 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & O. Soldal (Interconsult)

ISBN: 82-7658-416-0

Ikke
tilgjengelig

Overvaking av eutrofieringsvasskvalitet i Hordaland 2004

Rapportnummer: 778 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-415-2

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2004

Rapportnummer: 777 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-414-4

Undersøkelse av Gulfjellsvassdraget i 2004

Rapportnummer: 776 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: 82-7658-413-6

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokalitet nord for Koløy i Fitjar kommune

Rapportnummer: 774 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Resipientundersøkelse i Stokksundet utenfor Svartasmoget avfallsdeponi i Fitjar kommune 2004

Rapportnummer: 768 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & O. Soldal (Interconsult)

ISBN: 82-7658-402-0

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2004/2005

Rapportnummer: 764 Utgitt: 2005

Forfatter(e): Urdal, K, & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-403-9