Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2004

Rapportnummer: 779

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2005

Antall sider: 25

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig